Giấy chứng nhận của chúng tôi

Chứng nhận danh dự: Doanh nghiệp công nghệ mới và cao cấp quốc gia, Một trong mười thương hiệu hàng đầu quốc gia, Trung Quốc 3.

Chứng nhận sản phẩm: Giấy phép sản xuất, CFDA, chứng chỉ CE, chứng chỉ ISO 13485 , Chứng nhận bán hàng miễn phí.

Bằng sáng chế: Một bằng sáng chế, sáu bằng sáng chế cho các mô hình tiện ích, ba bằng sáng chế thiết kế.

Chứng chỉ mềm: Bảy bản quyền phần mềm.

Tại sao chọn chúng tôi ?